2021.12.06: Projektchef og/eller Projektleder til bygge- og udviklingsprojekter søges

Titel: Projektchef/Projektleder
Reference til:  Adm. dir, partner Lars Bigom
Placering: Bredgade 40, 1260 København K

Ansvarsområder:
Projektlederen/Projektchefen får ansvaret for at gennemføre bygge- og udviklingsprojekter for Sophienberg Gruppen.

Projekterne er beliggende på Sjælland og primært i Hovedstadsområdet.

Som projektchef/projektleder deltager du i sikringen af kommunikationen mellem de forskellige niveauer og funktioner i organisationen, herunder sikkerheds-, kvalitets- og miljøforhold. Projektchefen/Projektlederen skal kunne håndtere alle former for entrepriser.

Hovedopgaver:

 • Deltage i opsøgning af, og vurdering samt prissætning af udviklingsmuligheder
 • Daglig ledelse af entrepriser og entreprenører
 • Sikre at arbejdet udføres i henhold til aftalt kvalitet, økonomi og tid
 • Sikre at sikkerheds- og miljøpolitikker overholdes
 • Sikre nødvendig kontakt til myndighed
 • Tids- og ressourceplanlægning
 • Deltage i og opdatere budgetter og økonomioversigter
 • Følge op på og evaluere på gennemførte entrepriser
 • Deltage i kontraktforhandlinger med underleverandører
 • Deltage i behandlingen af garantiarbejder samt reklamationer og tvister
 • Styre egne projekter fra A til Z

IT-kundskab: MS-Office 365 på brugerniveau (Word og Excel)
Sprog: Dansk flydende i tale og skrift
Løn: Gagepakke, der modsvarer de stillede krav
Tiltrædelse: Snarest muligt

Vi forventer, at du er ingeniør eller har tilsvarende teknisk uddannelse, gerne med håndværksmæssig eller anden relevant byggeteknisk baggrund, samt at du har minimum 8 års erfaring i byggebranchen. Du forventes at være fagligt velfunderet og har god erfaring med projekt- og byggeledelse, samt at du er omstillingsparat og indstillet på at arbejde med ESG og LCA i byggeriet.

Derudover er du en god forhandler og forstår at begå dig på alle niveauer i branchen.

Vi kan tilbyde et alsidigt job i et mindre team, hvor omgangstonen er uformel, der er korte beslutningsveje, og hvor du får mulighed for at arbejde med ejendomsudvikling og påvirke projekterne fra den første idé til det færdige resultat.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, mail til Lars Bigom, lb@sophienberg.com