2021.07.01: Hørsholm Kommune har valgt Sophienberg Gruppen til at udvikle et helt nyt byområde på 26.000 kvm med i alt 21.000 kvm boliger og butikker omkring Kokkedal Station

Kokkedal Station dateres helt tilbage til 1897 og har således været trafikalt knudepunkt i over 120 år. I dag rejser cirka 10.000 tog- og buspassagerer til og fra stationen i hverdagene, men selvom stationsområdet er særdeles attraktivt beliggende i en grøn kile i Hørsholm Kommune med få kilometer til stranden og kun 20 minutter i tog fra København, så forekommer området også lidt uforløst og energiforladt.

Derfor vil Sophienberg Gruppen nu, i samarbejde med hovedarkitekten RUM, udvikle et helt nyt byområde kaldet KRONHOLM – en sammentrækning af KRONhjorten fra Hørsholm Kommunes logo og kommunens navn, HørsHOLM.

I Kronholm skal der opføres familieboliger, friplejehjem, ungdoms- og studieboliger, seniorboliger og butikker – i alt 210 boliger med et samlet etageareal på 21.000 kvm.
”Visionen er at gøre Kronholm til et levende bymæssigt og centralt sted i Hørsholm. Et velfungerende trafikalt knudepunkt, som danner en smuk og attraktiv bydel med et grønt byrumsforløb, der binder stationsområdet sammen. Tanken er, at der skabes en synergi mellem de rejsende, boligerne og butikslivet, som medfører at området opleves som mangfoldigt og levende,” siger kommerciel direktør og partner i Sophienberg Gruppen, Thue Stagsted.

Når området er færdigudviklet i 2024, vil byrummet koble sig til omgivelserne, hvis natur trækkes ud i bydelen og dermed skaber det en gennemgående stærk, grøn karakter og lokal forankring. Området omkring den eksisterende, flotte stationsbygning vil desuden blive forbedret både visuelt og funktionelt.

I Kronholm vil der blive opført ejerlejligheder, lejelejligheder, andelsboliger og bofællesskaber som både seniorboliger, ungdomsboliger og familieboliger. Hele området udvikles ud fra devisen om den blandede by og fællesskabstanken. Rotunden Kronhøj bliver bydelens nye samlingsplads med både familieboliger og seniorboliger samt et rundt gårdrum med en stor samling af planter og træer og en masse fællesfaciliteter som fælleskøkken, fællesgrill og cykelværksted.

”Vi er naturligvis meget stolte af vores vinderforslag og dermed muligheden for at udvikle en helt ny bydel, hvor vi har lagt vægt på at skabe tryghed i området omkring Kokkedal Station og skabe sammenhæng, bæredygtighed og biodiversitet. Derudover understøtter det naturligvis Sophienberg Gruppens vækstambitioner at vinde en opgave som denne,” siger Lars Bigom, administrerende direktør og partner i Sophienberg Gruppen.

Udover hovedarkitekten RUM har EOS Partners, C.F. Møller Architects og BOGL også været en del af vinderteamet.

For yderligere informationer, kontakt venligst:
Thue Stagsted, kommerciel direktør og partner, 31 50 73 72, ts@sophienberg.com

Lars Bigom, adm. direktør og partner, 21 63 22 35, lb@sophienberg.com