2019.09.25 Den 24. september holdt vi rejsegilde på ejendommen Ringstedvej 3-7 i Roskilde, hvor vi sammen med ejendomsfonden Danske Boligejendomme P/S v/Thylander Gruppen opfører 14 to-værelses taglejligheder ovenpå tre etageejendomme. Projektet indebærer opførelse af nye tagkonstruktioner og en række øvrige forbedringer.
På rejsegildet fremhævede Henrik Køhn, direktør og partner i Thylander Gruppen, det fine samarbejde mellem alle involverede parter, herunder Roskilde Kommune – og rettede en stor tak til alle, ikke mindst de mange tilstedeværende håndværkere.
Projektet er udviklet i samarbejde med Møgelhøj Arkitekter og udføres af entreprenør DPU Entreprise ApS.
De første lejligheder står klar til indflytning i starten af 2020.