2019.01.02: Projektleder til byggeprojekter søges. 

Titel Projektleder
Reference til Adm. dir./Partner Lars Bigom
Placering Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø
Ansvarsområder
Projektlederen får i samarbejde med projektchefen ansvaret for at gennemføre byggeprojekter for Sophienberg Gruppen. Byggeprojekterne er beliggende i Hovedstadsområdet.
Som projektleder deltager du i sikringen af kommunikationen mellem de forskellige niveauer og funktioner i organisationen, herunder sikkerheds-, kvalitets- og miljøforhold. Projektlederen skal kunne håndtere alle former for entrepriser.
Hovedopgaver
Daglig ledelse af entrepriser og entreprenører.
Sikre at arbejdet udføres i henhold til aftalt kvalitet, økonomi og tid.
Sikre at sikkerheds- og miljøpolitikker overholdes
Sikre nødvendig kontakt til myndighed
Tids- og ressourceplanlægning
Deltage i og opdatere budgetter og økonomioversigter
Følge op på og evaluere på gennemførte entrepriser
Deltage i kontraktforhandlinger med underleverandører
Deltage i behandlingen af garantiarbejder samt reklamationer og tvister
Styre egne projekter fra A til Z
IT-kundskab MS-Office 365 på brugerniveau (Word og Excel)
Sprog Dansk flydende i tale og skrift
Løn Gagepakke, der modsvarer de stillede krav
Tiltrædelse Snarest muligt

Vi forventer, at du har ingeniør-, konstruktør-, håndværkeruddannelse eller anden relevant byggeteknisk baggrund, samt at du har minimum 5 års erfaring i byggebranchen. Du forventes at være faglig velfunderet og har god erfaring med projekt- og byggeledelse. Derudover er du en god forhandler og forstår at begå dig på alle niveauer i branchen.

Vi kan tilbyde et alsidigt job i et mindre team, hvor omgangstonen er uformel, der er korte beslutningsveje og hvor du får mulighed for at arbejde med ejendomsudvikling.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, mail til Lars Bigom, lb@sophienberg.com