2019.03.26: Projektchef til byggeprojekter søges

Titel
Projektchef
Reference til Adm. dir./Partner Lars Bigom
Placering Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø
Ansvarsområder
Projektchefen får ansvar for selvstændigt at styre byggeprojekter fra start til slut for Sophienberg Gruppen.
Byggeprojekterne er beliggende i Hovedstadsområdet.
Succeskriterier
Projektchefen skal fremstå troværdig over for kunder, partnere og entreprenører. Det er yderligere en succesparameter, at Projektchefen afleverer projekter inden for den aftalte tid, i den aftalte kvalitet og inden for den aftalte økonomiske ramme. Hertil er det vigtigt, at projektchefen er sit ansvar bevidst og følger eventuelle problemer til dørs.
Hovedopgaver
Være en aktiv part i den indledende projektudvikling og stresstest af projektmuligheder
Gennemføre udbud og vurdere indkomne tilbud
Deltage i forhandling af aftaler samt udarbejdelse af totalentreprisekontrakter
Deltage i hovedprojekteringen med totalentreprenørteamet og sikre fremdrift, optimering og kvalitet
Selvstændigt styre og følge op på totalentrepriser med henblik på rettidig aflevering. Vores kunder forventer at modtage mangelfrie byggerier i høj kvalitet
Ansvarlig for løbende rapportering
IT-kundskab MS-Office 365 på brugerniveau (Word og Excel)
Sprog Dansk flydende i tale og skrift
Løn Gagepakke, der modsvarer de stillede krav
Tiltrædelse Snarest muligt

Vi forventer, at du har en ingeniørmæssig eller byggeteknisk baggrund, samt at du har erfaring fra et tilsvarende job i byggebranchen. Du forventes at være målrettet, engageret, udadvendt og vant til at levere.
Vi kan tilbyde et alsidigt job i et mindre team, hvor omgangstonen er uformel, der er korte beslutningsveje og hvor du får mulighed for at arbejde med ejendomsudvikling.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, mail til Lars Bigom, lb@sophienberg.com