Kræmmer Husene – Bagsværd Bypark

Kræmmer Husene – Bagsværd Bypark

Kræmmer Husene – Bagsværd Bypark Projektbeskrivelse De nye boliger på Laurentsvej placerer sig i landskabet som en central del af den nye helhedsplan for Bagsværd Bypark med sin vision om at skabe en ny, tæt og levende bydel med stor va­riation. Og en målsætning...
Amtmandshave – Lejligheder i Hillerød

Amtmandshave – Lejligheder i Hillerød

Amtmandshave – lejligheder i Hillerød Projektbeskrivelse Boligprojektet indeholder 70 toværelses boliger på 50-55 m², der kan indrettes efter ønske som for eksempel studie-, senior- eller almindelige boliger. Bebyggelsen består af 7 lejligheder pr. etage i hhv....
Amtmandshave – Rækkehuse i Hillerød

Amtmandshave – Rækkehuse i Hillerød

Amtmandshave – Rækkehuse i Hillerød Projektbeskrivelse Projektet omfatter 70 rækkehuse opført på en tidligere erhvervsgrund. Rækkehusene varierer i størrelse mellem 110 m² og 140 m² – med saddeltag og teglstensfacader i varme røde eller brune nuancer...
Kulturporten i Farum

Kulturporten i Farum

Kulturporten i Farum Projektbeskrivelse Farum Kulturø er en helhedsplan for et nyt kulturelt centrum i Farum. Det er vores intention at skabe sammenhænge mellem bygningerne, stiforløbene og gårdhaverne, således at hele karréen bliver løftet til én stor sammenhængende...
AGA-grunden

AGA-grunden

AGA-grunden Projektbeskrivelse Sophienberg Gruppen og PFA Ejendomme byudvikler industriområdet, AGA-grunden på Amager med New Yorker-kontorer og nye boliger. En fin kombination af erhverv og bolig. Projektet på AGA-grunden opdeles i flere etaper og omfatter renovering...