Kronholm i Hørsholm

Kronholm i Hørsholm

Kronholm i Hørsholm Projektbeskrivelse Kronholm er generøs og åbner sig op for alle naboer. Projektet bidrager til et levende og varieret bybillede med en stor biodiversitet. Ved at tilbyde blandede boformer med bl.a. bofællesskab og mange varierede boligstørrelser...
Bagsværd Bypark, Laurentsvej 18-22

Bagsværd Bypark, Laurentsvej 18-22

Bagsværd Bypark – Laurentsvej 18-22 Projektbeskrivelse De nye boliger på Laurentsvej placerer sig i landskabet som en central del af den nye helhedsplan for Bagsværd Bypark med sin vision om at skabe en ny, tæt og levende bydel med stor va­riation og en...
Amtmandshave – Lejligheder i Hillerød

Amtmandshave – Lejligheder i Hillerød

Amtmandshave – lejligheder i Hillerød Projektbeskrivelse Boligprojektet indeholder 70 toværelses boliger på 50-55 m², der kan indrettes efter ønske som for eksempel studie-, senior- eller almindelige boliger. Bebyggelsen består af 7 lejligheder pr. etage i hhv....
Amtmandshave – Rækkehuse i Hillerød

Amtmandshave – Rækkehuse i Hillerød

Amtmandshave – Rækkehuse i Hillerød Projektbeskrivelse Projektet omfatter 70 rækkehuse opført på en tidligere erhvervsgrund. Rækkehusene varierer i størrelse mellem 110 m² og 140 m² – med saddeltag og teglstensfacader i varme røde eller brune nuancer...
Kulturporten i Farum

Kulturporten i Farum

Kulturporten i Farum Projektbeskrivelse Farum Kulturø er en helhedsplan for et nyt kulturelt centrum i Farum. Det er vores intention at skabe sammenhænge mellem bygningerne, stiforløbene og gårdhaverne, således at hele karréen bliver løftet til én stor sammenhængende...