Solhusene Etape 3 & 4 – Bagsværd Bypark

Projektbeskrivelse

Solhusene Etape 3 & 4 placeres i forlængelse af de øvrige nybebyggelser i Købmandsbyen. Projektets landskab og uderum skaber forbindelse og sikrer gode fælles opholdsarealer og private kantzoner langs bebyggelsen.

Bebyggelsens to bygninger underopdeles i mindre volumner og varierer i bygningshøjder. De følger linjer fra de omkringliggende huse og veje samt kobler sig naturligt til Købmandens Plads og bebyggelsen ved Laurentsvej. Skrående tagflader optimerer dagslysforhold i gårdrummet og boligerne. Bygningshøjderne mod syd er generelt lavere end mod nord. Og alle tagflader skråner ind mod det fælles gårdrum, så rummet opnår størst mulig himmeludsyn og lys.

Det fælles rekreative gårdrum er skærmet for støj og direkte indkig fra den offentlige sti. Velbelyst og med fin beplantning samt et fælles drivhus. En bred trappe skaber en flot ankomst til bebyggelsen og tilkobling til kvarteret – og sikrer en graduering imellem området, gårdrum og de åbne nabogange.

Stærke karaktertræk med de skrående geometrier og de to modstående volumener giver form og arkitektur, der opleves som en samlet helhed, hvilket understreges af kun at anvende én tegl/mursten som materiale. Det kraftige mønstermurværk i basen bryder nænsomt de store facader og skaber behagelige proportioner i bebyggelsen. Mønstermurværket understreger de forskellige volumener og indarbejdes på udvalgte facader på de fire små længer. Den geometriske karakter understreges af skrå vinduer, skrå detaljer i murværket og de fremtrædende, skrående tagflader.

Bebyggelsens 5. facade er de grønne tagflader, der etableres med en variation af sedumplanter og brydes med vinduer samt to terrasser – og efter behov anlægges solcelleanlæg. Tagfladen er derved en grøn, aktiv og alsidig ”facade”, der understøtter bebyggelsens samlede karakter med skrående flader og vinkler.

Fakta

Solhusene Etape 3 & 4, Bagsværd Bypark

Projektudvikler: Sophienberg Gruppen
Rådgiverteam: Mangor & Nagel, BOGL og OJ Rådg. Ing.
Byggeperiode: 2023-2024
Projektvolumen: 7.100 m² – 88 boliger

Udlejning: Juli Living

SOPHIENBERG
GRUPPEN

 

 

Bredgade 40
1260 København K

Tlf: 39 10 60 00
info@sophienberg.com