Kulturporten i Farum

Projektbeskrivelse

Farum Kulturø er en helhedsplan for et nyt kulturelt centrum i Farum. Det er vores intention at skabe sammenhænge mellem bygningerne, stiforløbene og gårdhaverne, således at hele karréen bliver løftet til én stor sammenhængende og inviterende Kulturø i byen.

En randbebyggelse indrammer Kulturøen og præsenterer sig som et markant byhus mod Frederiksborgvej og Stavnsholtsvej. Randbebyggelsen skærmer Kulturøens bagvedliggende grønne gårdrum. Mod øst afsluttes bebyggelsen, således at den sammen med Kulturhuset indrammer Kulturtorvet.

Nybyggeriet består af  90 boliger – 2 og 3 værelses lejligheder. Alle boliger har en privat altan ud mod gårdhaverne, og fra stueetagen er der direkte udgang til Musikhaven. Ud mod Kulturtorvet foreslås indrettet en beboercafé.

Projektet indskriver sig i områdets karakteristiske arkitektur med lyse gule mursten og afsluttet med skrå grønne tage. Som et gennemgående træk er et basemotiv bestående af 12-15 skifter hårdere brændt sten, der optager niveauspring på grunden. Facaderne indeholder store glaspartier fra gulv til loft. Rummelige altaner med glasværn skaber variation i facadeudtrykket. Glaspartierne er kombineret med blændfelter af kobbereloxeret aluminium. Glaspartierne, de glasinddækkede altaner, de lyse sten og den gennemgående kobbereloxering giver en detaljerigdom og åbne facader mod gaden.

På hjørnet af byggeriet åbner en stor 2 etager høj port sig ud mod omgivelserne, og man kan via en teglstensbeklædt trappe og rampe bevæge sig ind i den bagvedliggende gårdhave og videre ind til Kulturhuset. De indeliggende portvægge og loftet i porten er beklædt med profilerede teglstenselementer, glaserede med løbende glasur, der giver et levende farve og lysspil, også om aftenen, hvor porten er oplyst med kunstlys.

Projektinfo

Kulturporten i Farum, Frederiksborgvej 3-5

Projektudvikler og bygherre: Sophienberg Gruppen og Dades 2 Aps
Rådgiverteam: PLH Arkitekter A/S og Ingholt Consult
Byggetid: Primo 2023 – ult. 2024

SOPHIENBERG
GRUPPEN

 

 

Bredgade 40
1260 København K

Tlf: 39 10 60 00
info@sophienberg.com