Kulturøen i Farum

Projektbeskrivelse

Farum Kulturø er en helhedsplan for et nyt, kulturelt centrum i Farum. Som en del af udviklingsprojektet opføres fællesskabsorienterede seniorboliger, Farums grønne stiforbindelser udbygges, bygningerne – der huser Farums kultur- og borgerrettede tilbud – åbnes op, og der skabes generelt større sammenhæng mellem bygninger, stiforløb og gårdhaver.

Den eksisterende stiforbindelse fra stationsområdet og under Frederiksborgvej videreføres under den gamle skolebygning. Den nye forbindelse styrker sammenhængen mellem det grønne område ’Kumbelhaven’ og Farums kulturelle centrum samt Bytorvet.

Den gamle tre-længede skole- og rådhusbygning er bevaringsværdig og transformeres til et større boliger i to plan – velegnede til familier. Alle lejlighederne får egen have; nogle suppleres af altaner. I kælderen indrettes fælleslokaler og gæsteværelser med udgang mod den bagvedliggende Bibliotekshave.

Der opføres markante byhuse ud mod Frederiksborgvej og Stavnsholtsvej. Nybyggeriet består af 62 to- og treværelses seniorboliger. Beboelsesrummene vender ud mod gårdhaven og væk fra gadestøjen, og alle boliger har altan ud mod haven. Beboerne kan dyrke fællesskabet i fællesgangens store opholdsnicher, hvorfra der er udgang til store syd- og vestvendte fællesaltaner. En beboercafé til frivillige beboerarrangementer. Med åbninger mod krydset og op mod skolebygningen, og med de nye stiføringer og den nye Byport, åbner karréen sig mod byen og inviterer borgerne indenfor.

Projektinfo

Kulturøen i Farum, Frederiksborgvej 3-5

Projektudvikler og bygherre: Sophienberg Gruppen
Rådgiverteam: PLH Arkitekter A/S og Ingholt Consult
Byggetid: Primo 2021 – primo 2023

SOPHIENBERG
GRUPPEN

 

 

Sundkrogsgade 7
2100 København Ø

Tlf: 39 10 60 00
info@sophienberg.com