Kronholm i Hørsholm

Projektbeskrivelse

Kronholm er generøs og åbner sig op for alle naboer. Projektet bidrager til et levende og varieret bybillede med en stor biodiversitet. Ved at tilbyde blandede boformer med bl.a. bofællesskab og mange varierede boligstørrelser sikres en stor mangfoldighed i beboersammensætningen og et bedre bymiljø

Kokkedal Station, der ligger attraktivt på kanten af et fredet skovområde, er det trafikale knudepunkt for 10.000 rejsende i hverdagen. Det samlende arkitektoniske greb om Kokkedal stationsområde mangler i dag et hierarki. Området er et komplekst sammensat knudepunkt, uden en stærk samlende bymæssige karakter. Området skal samles i ét arkitektonisk greb. Bygninger med karakter og volumen skaber en ny port til området. Området vil blive domineret af større bygningsvolumener, der slutter op om banen og giver den besøgende en urban fornemmelse af høj kvalitet.

Varieret arkitektur i urban sammenhæng
Det omfattende byudviklingsprojekt består af en række delprojekter med et varieret og harmonisk udbud af boliger, butikker, offentlige funktioner og landskabsrum i et samlet arkitektonisk hovedgreb.

Bæredygtighed på alle fronter er tænkt ind i projektet helt fra starten, da byområdet skal certificeres til DGNB Guld.

Konkret består vinderprojektet af følgende delprojekter:

Kronhøj – familieboliger, seniorbofællesskab og butikker. Kronhøj bliver med sin markante runde bygning et identitetsskabende pejlemærke i området, et samlings- og mødested for områdets beboere og pendlere og et hjem for familier og seniorer. Den omsluttende og samlende form forstærker fornemmelsen af samhørighed, og både gårdrummet og fællesfunktionerne i huset danner mødested på tværs af generationer.

Kalvehavetårnet – kollegieboliger. ”Det udadvendte fitness/ungdomstårn står selvsikkert og dramatisk på kanten af baneterrænets lange krumme kig”, som der står i bedømmelsesrapporten. Kalvetårnet bliver Kronholms generator for energi og aktivitet. Kombinationen af ungdomsboliger, fitness og bevægelse skaber en fælles synergi. Gennem trappeanlæg, fitnesscenter i stueetagen og boldbur på taget skabes optimale bevægelsesrum for mennesker i alle aldre.

Skovbo – familieboliger. Byhusene i to til fire etager bringer en mindre bymæssig skala til bydelen. Husene har tagterrasser og nære udeområder, facader i flotte afdæmpede farver og vedligeholdelsesfri overflader.

Hjortebo – seniorbofællesskab, dagligvarebutik og parkeringshus med 560 p-pladser i ét samlet byggeri.

Blixens Have – friplejehjem. På østsiden af banen danner friplejehjemmet og Hjortebo med sine to voluminer et gavlmotiv mod banelegemet. Friplejehjemmet skal drives af svenske Nordlandia, der dermed for første gang træder ind på det danske marked. I bedømmelsesrapporten bemærkes det, at ”friplejehjemmet er umiddelbart fint løst med vægt på nærhed til natur og samvær med andre i området. Især sammenhængen mellem generationer, herunder beboere på friplejehjemmet og dagpleje med aktiviteter for børn, er godt set.”

Stationshusene – seniorvenlige boliger, der sammen med de eksisterende bygninger indrammer den nye stationsplads. Her er også mulighed for etablering af et sundhedscenter.

Hirsch Haverne – seniorbofællesskab med en række fællesfunktioner, bl.a. væksthuse på opløftet tagniveau.

Vinderprojektet er udviklet i et tæt samarbejde mellem projektets parter, der består af udviklerne Sophienberg Gruppen og EOS Partners v. Kristin Arendt, arkitektfirmaet RUM, der har tegnet og udviklet seks af delprojekterne, C.F. Møller Architects, der har tegnet delprojektet Hjortebo samt BOGL, der har stået for landskabshelhedsplanen.

Delprojekterne afleveres løbende, og den nye bydel forventes at stå færdig i 2025.

Projektinfo

Kronholm i Hørsholm

Opdragsgiver og grundsælger: Hørsholm Kommune
Projektudvikler:
Sophienberg Gruppen
Rådgiverteam:
RUM, EOS Partners, C.F. Møller Architects, BOGL
Byggeperiode: 2022 – 2025
Projektvolumen:
21.000 m²

Læs mere: kronholm.info

 

SOPHIENBERG
GRUPPEN

 

 

Bredgade 40
1260 København K

Tlf: 39 10 60 00
info@sophienberg.com