Kræmmer Husene – Bagsværd Bypark

Projektbeskrivelse

De nye boliger på Laurentsvej placerer sig i landskabet som en central del af den nye helhedsplan for Bagsværd Bypark med sin vision om at skabe en ny, tæt og levende bydel med stor va­riation. Og en målsætning om at skabe en grøn og sund bydel midt i Bagsværd. Samtidig placeres boligerne i tæt relation til Bagsværd bymidte og stationsnært kun få hundrede meter fra Bagsværd Station.

Boligområdet er med til at definere adgangen til det nye grønne parkområde og det videre forløb langs Diagonalen, som er det bærende element i helhedsplanen – og som forbinder Bagsværd bymidte mod vest med Smør- og Fedtmosen i øst.

Bebyggelsen opføres som en blanding af rækkehuse og etageboliger med varierende boligstørrelser, der vil være med til at skabe diversitet og mangfoldighed.

I alt 40 nye boliger, der fordeler sig på 7 rækkehusboliger i 2 etager og 33 lejligheder med 2-4 værelser fra stueetagen til 4. sal.

Der skabes en mindre bygade med forbindelse ind til Købmandens Plads fra Laurentsvej. Til gaderummet etableres kantzoner i form af opholdsarealer, adgangsforhold, cykelparkering og private trappenedgange fra lejligheder i stueetagen. Mod gårdrummet etableres mindre private zoner, der går over i det halvoffentlige gårdrum.

Rækkehuse­ne mod nord har en kantzone, der udformes som en terrasse ud mod diagonalen. For de sydlige rækkehuse etableres der små private haver mod vest og ankomstareal mod øst fra Laurentsvej.

Etageboligernes to sammenhængende længer bryder med den klassiske forståelse af karréstrukturen og åbner sig op mod omgivelserne. Ved hjørnet hvor Diagonalen starter, får bygningens udformning en sær­lig arkitektonisk bearbejdning, i form af et tilbagetrukket og afrundet hjørne i stueetagen samt en tydelig bearbejdning af kantzonen, så hjørnet fremstår som en imødekommende markering af Diagonalens start.

Fakta

Kræmmer Husene, Bagsværd

Projektudvikler: Sophienberg Gruppen
Rådgiverteam: Kullegaard og BOGL
Byggeperiode: 2022-2023
Projektvolumen: 3.600 m²

Kræmmer Husene – Nye ejerboliger i bagsværd (kraemmerhusene.dk)

SOPHIENBERG
GRUPPEN

 

 

Bredgade 40
1260 København K

Tlf: 39 10 60 00
info@sophienberg.com