Sophienberg Gruppen A/S

Vi udvikler ejendomme til gavn for ejere, lejere og det omgivende samfund

Sophienberg Gruppen A/S blev etableret i 2007 og har i dag projekter til en værdi på over 4 mia. kr. under udvikling.

Vi ønsker at udvikle økonomisk bæredygtige projekter med blivende arkitektonisk værdi til vores investorer og samarbejdspartnere .

I kraft af nøglemedarbejderes brede erfaring og store netværk i branchen, kan vi med en slank organisation håndtere store og komplekse ejendomsudviklingsopgaver.

Thylander Gruppen indtrådte i 2014 som hovedaktionær i Sophienberg Gruppen A/S, og vi fik derigennem suppleret vores kompetencer med en bred vifte af ekspertiser inden for blandt andet Asset Management og finansiering.

Vi fokuserer på opkøb af ejendomme, projektudvikling, projektstyring samt videresalg, mens selve byggeopgaven løses i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere fra rådgiver- og entreprenørbranchen.

Alle projekter udvikles generelt med videresalg for øje, og det er målsætningen, at et projekt skal afhændes tre år efter anskaffelsen.

Større kapitalkrævende projekter gennemføres i samarbejde med en eller flere kapitalpartnere.

Nøgletal

 

Sophienberg     
Gruppen

 

 

Sundkrogsgade 7
2100 København Ø

Tlf: 39 10 60 00
info@sophienberg.com