2019.01.15: Udviklingen af Frederiksborgvej 3-5 i Farum – For de fremmødte borgere mandag aften præsenterede Furesø Kommune, Sophienberg Gruppen A/S og PLH Arkitekter de planer og det projekt, der skal skabe en sammenhæng mellem bygninger – både de bevaringsværdige og de nye, de tværgående stiforløb og de smukke gårdhaver

Fra informationsmødet: Egil Hulgaard (C), formand for Furesø Kommunes Udvalg for byudvikling og bolig, glæder sig til at se projektet tage form og var glad for det store fremmøde:
“Vi har politisk arbejdet længe med projektet, og det var spændende at se, hvordan det blev modtaget. Det bliver et byggeri, man kommer til at lægge mærke til, og der er en række faktorer, som vi politisk har lagt vægt på herunder det arkitektoniske udtryk, sammenhængen med det eksisterende byggeri, anvendelse af udearealer, en kulturport ind til Farum Kulturhus m.m. Det er altid interessant at se, om borgerne lægger vægt på noget helt andet end det, vi har i første omgang har haft fokus på politisk, men heldigvis synes jeg den overordnede modtagelse var positiv.”.
Det kommende byggeri vil udgøre ca. 8.000 m2, primært boliger inklusive fælleslokaler mv. fordelt på 14 rækkehuse i den gamle skole og ca. 60 familie- og seniorboliger langs Frederiksborgvej og Stavnsholtvej.
“Den nye Kultur-ø med Kulturporten er flot og spændende – og binder bydelene sammen. Samtidigt skabes unikke, indbydende byrum”, siger projektchef Jakob Søbroe, Sophienberg Gruppen A/S. Han glæder sig til det videre forløb i processen med at være med til at skabe denne nye, levende bymidte i et fint og positivt samarbejde med Furesø Kommune og PLH Arkitekter.
På borgermødet var der bl.a. spørgsmål om parkering og støjforhold og bekymring for indbliksgener.
“Formålet med denne første borgerorientering er på et tidligt tidspunkt at inddrage flere input i det videre arbejde. Jeg håber, der kan findes gode løsninger i forhold til parkering, støj og indbliksgener i den kommende fase i projektudviklingen”, siger Egil Hulgaard.
Den gamle kommuneskole får nyt liv
De karakteristiske gule bygninger på Frederiksborgvej 3 bevares, og de bliver inddraget på smuk vis i det kommende boligområde. Også pladsen foran får en ansigtsløftning. Stien fra Kumbelhaven føres ind under den gamle skole og videre ud i den bagvedliggende bibliotekshave, så stationsområdet bindes sammen med det centrale Farum. I overgangen sker det med et stort åbent område, et nyt amfiteater.
Grønne tage i projektet arbejdes med at beklæde tagene på de nye bygninger med sedum – en stenurt. Det beskytter tagmaterialerne mod vejr og vind og holder på regnvandet, så kloakken ikke overbelastes under kraftige regnskyl.
Det sker der nu
Det er forventningen, at lokalplanforslaget bliver sendt i høring i forsommeren med en forlænget høringsperiode pga. sommerferien. Når lokalplanen er vedtaget, skal ejendommen udbydes til salg før byggeriet kan gå i gang. Dette forventes at ske i anden halvdel af 2019.