INVESTOR

Sophienberg Gruppen søger løbende investorer

Sophienberg Gruppen søger løbende investorer og andre finansielle samarbejdspartnere i forbindelse med udviklingen og realiseringen af større ejendomsprojekter.

Vi har hurtige, effektive og uformelle beslutningsprocesser. Vi udvikler ikke kun ejendomsprojekter, men også nye konstruktive samarbejdsformer, der skræddersyes til den enkelte investor og samarbejdspartner – med fokus og udgangspunkt i det konkrete ejendomsprojekt.

Sophienberg Gruppen er ikke et traditionelt ejendomsselskab, og ejendommene udvikles derfor ikke til egne bøger.

Vores projekter skal altid være kendetegnet ved bæredygtighed i den bredeste forstand – og som gode, blivende investeringer.

SOPHIENBERG
GRUPPEN

 

 

Bredgade 40
1260 København K

Tlf: 39 10 60 00
info@sophienberg.com