2021.07.09:  Et markant hjørne som indgang til Kulturøen i Farum

I Farum på hjørnet af Frederiksborgvej og Stavnsholtvej har Sophienberg Gruppen indgået aftale med Furesø Kommune om køb af byggefelt med mulighed for opførelse af 90 nye etageboliger – i alt ca. 8.000 m2.

Byggeriet opføres som en randbebyggelse med skråtage i forskellige vinkler og med parkeringskælder under bebyggelsen. Forventet byggestart i slutningen af 2021.

Der bliver tale om et markant byggeri, der vil skabe sammenhæng og et godt flow mellem områdets kulturtilbud og friarealer med grønne stier og spændende byrum.

”Vi ser frem til at kunne påbegynde realiseringen af to års samarbejde med Furesø Kommune om udviklingen af de kommende boliger ved indgangen til Kulturøen, og vi glæder os samtidig over at have fundet den helt rigtige investor og samarbejdspartner i Dades”, siger direktør i Sophienberg Gruppen, Niels Krag.